Wie zijn wij?

Eefje El Maliki-Maas

Voorzitter

Gemeenschapshuis De Loop

Bertina Verberne - v. Tilburg

Secretaris

Gemeenschapshuis De Loop

Arie van den Broek

Bestuurslid

Gemeenschapshuis De Loop

Harrie Wilbers

Bestuurslid

Gemeenschapshuis De Loop

Netje van Lieshout

Penningmeester

Gemeenschapshuis De Loop

Els Maas

Beheerder

Gemeenschapshuis De Loop

Linda Verschuren

Medewerker

Gemeenschapshuis De Loop

Historie De Loop

De bouw van het patronaat werd in 1931 voltooid. Daardoor kwam er een grote verandering in het leven van de parochianen van Brouwhuis. Daarvoor was er weinig verenigingsleven, nu was er een ruimte waarin jeugd en volwassenen elkaar 'verantwoord' konden ontmoeten. Bij de inzegening werd de naam Sint Gerardus aan het patronaat verbonden.
Als patronaat heeft het gebouw veel verenigingen geherbergd: toneelvereniging Gaudeamus, harmonie Amicitia, carnavalsvereniging de Brouwhazen, EHBO-Brouwhuis, voetbalvereniging Bruheze en natuurlijk de kleuterschool.


In 1955 werd het gebouw te klein voor alle activiteiten, uitbreiding was niet mogelijk en werd er besloten geld te gaan inzamelen en een locatie te zoeken voor een nieuw gemeenschapshuis. Er werd een actiecomité voor een bouwfonds opgericht.

Tot 1968 heeft Brouwhuis op allerlei manieren geld ingezameld: de boeren hielden een jaarlijkse rogge-inzameling, dames bakten zondagsmiddags frites in het 'frietkot' naast het patronaatsgebouw. De rijvereniging organiseerdee een Concours Hippique en wekelijks vonden er kwartjescollectes plaats. Ook werd er in de regio een loterij gehouden met als hoofdprijs een DAF'je: "op 'n Drafke naar 'n Dafke"


Bouw

Voor het nieuwe gemeenschapshuis werd de opbrengst van de Vlaamse Kermis in het bouwfonds gestort. Er werd een akker gepacht en bewerkt door vrijwilligers, de opbrengst ging naar het bouwfonds voor het gemeenschapshuis.
Toen er genoeg geld binnen was, mocht er éven gerust worden. Het gemeenschapshuis was gepland op de hoek Peeleik/ Trambaan, maar die grond was van schoolmeester van de Mortel en niet te koop voor een betaalbaar bedrag. Daarom werd een stuk grond achter het kerkhof gekocht, maar de gemeente Bakel en Gedeputeerde Staten gaven geen toestemming voor de bouw. Na de annexatie in 1968 kocht Helmond deze grond voor de bouw van De Korenaar en 't Snatertje.

De in 1970 opgerichte Stichting Gemeenschapshuis voor Brouwhuis slaagde er in 1971 alsnog in het perceel op de hoek Peeleik/ Trambaan te kopen en met subsidies van ministerie, provincie en gemeente kon de bouw van start gaan. Architect H. Reef en aannemer G. Dirk & Zn zorgden er voor dat De Loop op 17 november 1973 haar deuren kon openen via beheerder Martien v.d. Zanden.
Het patronaatgebouw werd verkocht aan Harrie van Lierop die er een VéGé in begon. Na verloop van tijd stapt hij over op de kleinschaligere Cirkel. Wegens gezondheidsproblemenen en gebrek aan personeel is Harrie gedwongen om in 1999 zijn deuren te sluiten. Na een grondige verbouwing start in 2000 Pizzeria La Piazza in het patronaatgebouw. Tot op heden is deze pizzeria hier gevestigd. Ook De Loop wordt grondig verbouwd om er weer een aantal jaar tegenaan de kunnen.


© 2022 | Webdesign Luuk Verberne